chalcopyrit là loại quặng phổ biến nhất trong khai thác đồng