hoảng loạn hoạt động trong ngành khai thác mỏ ở zimbabwe