các quốc gia khai thác chì hàng đầu trên thế giới Đan Mạch