Trung Quốc mặc chống lại dòng chảy xả cát bơm bùn ly tâm