người nước ngoài tìm kiếm đối tác khai thác ở Nigeria