Tôi cần loại máy phát điện nào cho nhà máy máy nghiền