làm thế nào để bạn khai thác Tli ne từ một mỏ khai thác