trường hợp trạm nghiền di động loại bánh xích bị hỏng