báo cáo đánh giá tác động môi trường mỏ đá granit bolivia