các thành phần cơ bản của máy nghiền trong hầm lò và băng tải