người đã phát hiện ra sự phân tách hematit từ quặng sắt