nhà máy chế biến quặng chì mỏ antimon tiêu thụ thấp