lợi ích của việc rửa trôi carbon trong các mỏ vàng là gì